Skip to main content

Doelstelling en organisatie

Op 21 januari 1952 werd de Stichting Sint Agnes, op initiatief van pastoor van de Nouweland van de Sint Laurentiusparochie te Heemskerk, officieel opgericht.
Het doel was: “realisatie van behuizing voor bejaarde lieden en zorg voor hulpbehoevende oudjes“. Een bestuur bestaande uit vrijwilligers met ieder zijn eigen deskundigheid kreeg de opdracht de doelstelling te realiseren.

De terminologie van de doelstelling is inmiddels aangepast aan de termen van de huidige tijd maar het uitgangspunt van 1952 is nimmer verlaten. Nog steeds tracht de Sint Agnes Woning Stichting betaalbare huisvesting te realiseren voor senioren en nog steeds wordt de Stichting op basis van vrijwilligheid bestuurd door deskundigen op het gebied van maatschappelijk werk, en van financiële- en bouwkundige kwaliteiten.
Bijgestaan door een klein team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers beheert de Stichting 257 seniorenwoningen en werkt zij aan plannen om het bezit de komende jaren te verduurzamen en daarmee te voldoen aan de in de klimaatwet gestelde eisen. Tevens zal intensief worden gezocht naar samenwerking met partijen voor locaties om nieuwbouw van (energie neutrale) sociale huurwoningen te kunnen realiseren. 

De intense betrokkenheid van onze bestuursleden voor de bewoners  en het bezit, een kleinschalige aanpak en een doordacht financieel beleid hebben ervoor gezorgd dat de Sint Agnes Woning Stichting nog steeds geheel zelfstandig kan opereren. Dit is een unieke situatie in een tijd waarin grootschaligheid troef is. Het huidige bestuur zal ernaar blijven streven om seniorenwoningen te kunnen blijven aanbieden tegen een, bij de doelstelling passende, huurprijs die in verhouding ligt met de aangeboden kwaliteit.