Skip to main content

Informatie voor huurders

Hier vindt u informatie over allerlei onderwerpen die voor onze huurders van belang zijn. We hebben het voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zo kunt u bijvoorbeeld direct folders bekijken en afdrukken, een opzegformulier downloaden of u laten informeren over het betalen van de huur.

Mist u een onderwerp of wilt u meer informatie? Stuur ons dan gerust een e-mail: info@sint-agnes.nl


Algemene huurvoorwaarden

U kunt de Algemene Huurvoorwaarden downloaden door op onderstaande link te klikken.

Bewonerscommissies

Uw woning maakt deel uit van een groep woningen. Wij noemen dat complex of woongebouw. Wilt u wel eens meepraten en meedenken over zaken als onderhoud, schilderwerk en schoonmaakwerkzaamheden? Of woont u gewoon prettig in uw woning en wilt u ervoor zorgen dat dat zo blijft? Sluit u dan aan bij de bewonerscommissie.
Als er voor uw complex geen bewonerscommissie bestaat, kunt u het initiatief nemen tot de oprichting van een commissie. De Sint Agnes Woning Stichting kan en wil u daarbij van harte ondersteunen.

De huur opzeggen

Gaat u binnenkort verhuizen? Dan is het belangrijk om op tijd de huur op te zeggen.

Wanneer zeg ik de huur op?
De huur kunt u iedere dag van de maand schriftelijk opzeggen. Vanaf de dag van ontvangst van uw schriftelijke opzegging rekenen wij minimaal één maand opzegtermijn. Als deze dag in het weekend of op een nationale feestdag valt, eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag.

Hoe zeg ik de huur op?
Gebruik voor uw opzegging het huuropzeggingsformulier. Via onderstaande blauwe link kunt u een standaard huuropzeggingsformulier downloaden. U kunt uiteraard ook zelf een briefje schrijven of langskomen op het kantoor aan de Maerten van Heemskerckstraat 34F. Onze medewerkers zullen u hierbij graag helpen.
Zet uw handtekening onder het huuropzeggingsformulier, want zonder handtekening is de huuropzegging niet rechtsgeldig.

Huur betalen

De huur betaalt u maandelijks vooruit. Dit houdt in dat uw huurbetaling op de eerste van de maand op onze bankrekening dient te staan.

Ons bankrekeningnummer is NL59 RABO 0119 7050 44.

Hoe kunt u de huur betalen?

  1. Met een automatische incasso.
  2. Met een acceptgirokaart. Deze sturen wij één week voor de te betalen maand naar u toe.

Automatische incasso.
U machtigt ons één keer en heeft geen omkijken meer naar de huurbetalingen. Bij huurverhogingen of huurtoeslag passen wij het bedrag automatisch aan. Toch blijft u eigen baas over uw geld. Als u de automatische incasso wilt stoppen, laat het ons dan schriftelijk weten.
Het kan gebeuren dat de afschrijving door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden. Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.

Wilt u een automatische incasso?
U kunt een machtigingskaart ophalen bij ons op kantoor. Een telefoontje is ook goed. Wij sturen u de machtigingskaart dan zo spoedig mogelijk toe.

Huurachterstand

Heeft u betalingsproblemen? Aarzel niet en neem direct contact op, telefoon 0251-239480. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Juist door uw problemen te bespreken, voorkomt u dat wij de vordering uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder of een incassobureau.

Huurtoeslag

In Nederland heeft iedereen recht op een betaalbare woning. Daarom is er huurtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de huur voor huishoudens met een lager inkomen. Vanaf 1 januari 2006 betaalt de Belastingdienst de huurtoeslag uit.

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dit hangt af van de huurprijs van uw woning. Ook uw inkomen, gezinssituatie en leeftijd spelen hierbij een rol. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Dan kunt u het volgende doen:

  1. U neemt contact op met een van onze medewerkers,
    telefoon 0251 239480
  2. U kijkt op www.toeslagen.nl.
  3. Of u belt de belastingtelefoon: 0800-0543.

Heeft u al huurtoeslag?
De huurtoeslag die u maandelijks ontvangt, is een voorschot. De Belastingdienst beoordeelt achteraf of het werkelijke jaarinkomen overeenkwam met het geschatte jaarinkomen. Blijkt dat u uw inkomen te laag hebt ingeschat, dan betaalt u de teveel ontvangen toeslag terug. Heeft u uw inkomen te hoog ingeschat, dan krijgt u dit met terugwerkende kracht uitbetaald.
Geef wijzigingen direct door!
Zodra uw inkomen of gezinssituatie wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier van de Belastingdienst. Uw toeslag wordt in de maand na de verandering gewijzigd.

Onderhoudswijzer

Het onderhoud aan de buitenkant van uw woning komt voor rekening van de Sint Agnes Woning Stichting. Zo hoeft u zich nooit zorgen te maken over het buitenschilderwerk en dergelijke. Woont u in een appartement, dan zorgen wij ook voor de algemene ruimten.

Er zijn enkele kleinere onderhoudszaken waarvoor u in principe zelf verantwoordelijk bent. In onze brochure onderhoudswijzer kunt u zien wie waarvoor moet zorgen. U kunt deze brochure downloaden door op onderstaande link te klikken.

Reparatieverzoek
Indien u schade heeft of een reparatieverzoek wilt indienen, vragen wij u om het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Vervolgens zullen wij contact met u opnemen om de datum te plannen voor uw verzoek. Tijdens kantooruren bellen met 0251-239480 of het formulier invullen, die via onderstaande link te vinden is.
Servicekosten

Wat zijn servicekosten?
De servicekosten bestaan uit bedragen voor levering van diensten. In sommige complexen betaalt u een voorschotbedrag voor stookkosten, waterverbruik, algemene elektra, recreatiezaal, schoonmaakkosten of tuinonderhoud.

Tevens draagt u bij aan het glasfonds. Dit glasfonds is onderdeel van de servicekosten. Voor al het buitenglas bent u dan verzekerd. Voor het binnenglas bent u echter wel zelf verantwoordelijk.

Afrekening levering van diensten
De door u betaalde voorschotten worden jaarlijks afgerekend met de werkelijke kosten. Is het saldo positief, dan betalen wij dit aan u uit. Is het saldo negatief, moet u dit bedrag bijbetalen.