Inschrijfformulier Project Marytgen


Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

1. Iedere gegadigde die aan de voorwaarden zoals genoemd in de brochure voldoet, is gerechtigd één formulier in te sturen. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. Kandidaten die dubbel inschrijven worden uitgesloten van loten èn toewijzing. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen uitgesloten worden van de loting.


2. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Aan dit inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend.


3. Geslacht *

4. Voorletters *

5. Achternaam *

6. Geboortedatum *


7. Heeft u een partner? *

8. Geslacht partner

9. Voorletters partner

10. Achternaam partner

11. Geboortedatum partner


12. Straatnaam en huisnummer *

13. Postcode *

14. Woonplaats *


15. Huidige woonsituatie *

16. Telefoonnummer *

17. Eventueel 2e telefoonnummer

18. E-mail adres *


19. Het gezamelijke netto inkomen valt in de categorie: *
Zie voorbeeld berekening netto maandinkomen in de verhuurbrochure

De aanmeldprocedure voor deze loting sluit op 14 mei 2023.

Zorgt u ervoor dat u uw formulier tijdig verzendt. Indien het formulier volledig ingevuld is, ontvangt u direct een verzendbevestiging. Wij zullen hierna uw inschrijfformulier controleren.

Alleen indien u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u voor 22 mei 2023 een lotnummer voor de loting.
De loting wordt verzorgd door een notaris. Vanaf 1 juni 2023 staat de uitslag van de loting op onze website vermeld.

Informatie

  • Uiterlijke inschrijfdatum:
    14 mei 2023
  • Deelnamebevestiging:
    uiterlijk 22 mei 2023
  • Uitslag loting:
    vanaf 1 juni 2023

Download brochure


Sint Agnes Woning Stichting